Tasarımı Kaydet  Kapat

Gizlilik

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.jamia.pro adresi üzerinde kullanılan Mobil Uygulamaya (“Mobil”) üye olarak kaydolan müşteri ve kullanıcılar (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Mobil’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Sanalogi Bilişim San. ve Tic. A.Ş. (“Jamia”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Mobil’e yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Jamia, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Jamia, Mobile üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Jamia, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Jamia’ya onay vermesi halinde sms yapılandırması,uygulama kullanıcı yükleme işlemleri, reklam yönetimi vb. Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Jamia ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Jamia, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Satın alımı yapılmış olan hizmet paketlerinden Paket 1 (Free Saas Reklamlı Model), Paket 2 (Özel Logo-Ad Reklamlı Model), Paket 2 (Özel Logo-Ad Reklamsız Model) ve son olarak Kuruma özel düzenlenen yapılandırılan modelleri satın aldığında paket içeriklerinde belirtilen özellikleri kabul etmiş bulunur.

Jamia, Paket 1 ve Paket 2 Reklamlı seçimlerde doğrudan kuruma ait ve kuruma ait reklam yayını yapma hakkına sahiptir. Reklam içerikleri Yaş, Cinsiyet, Meslek, İlgi Alanları, Yetenekler vb. konularda reklam yayını yapabilir. Müstehcen +18 gibi reklamları Jamia yayınlamaz.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Mobil’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Jamia’nın hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Jamia, Kullanıcı’nın Mobil üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Jamia ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Jamia üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Jamia tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Jamia ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Jamia gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Jamia, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Mobile üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Jamia’nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Jamia, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Şimdi Yükle

IOS ve Android Marketlerde